• Opleiding ambulant werk i.s.m. Louis Cauffman
  • Gedragsdeskundigen gezocht
  • E-learning
  • Systeemgericht Werken
  • Met plezier actief werken aan je team!
  • Zoek je een baan?
  • Kwalitatieve Teamselectie
  • Cursus Persoonlijke Effectiviteit

Opleiding IT met Louis

Opleiding ambulant werk i.s.m. Louis Cauffman

Samen met Louis Cauffman verzorgen wij een 10-daagse opleiding "Interventie Thuis" voor ambulant werk.

Lees deze info en mail of bel ons om meer te weten te komen over data, mogelijkheden en prijs.

Lees meer

Gedragsdeskundigen gezocht

classroom-psychologist

Voor verschillende opdrachtgevers zijn we op zoek naar gedragsdeskundigen (universitair geschoolde orthopedagogen en psychologen) M/V.

Zowel interim werk als vaste dienstverbanden, zowel junior als senior.

Ervaring met jeugdzorg of (licht-) verstandelijk gehandicapte cliënten met gedragsproblematiek.

Belangstelling? Mail naar info@soulsystem.nl of bel met Daniël Rijswijk 06-41675859 of Rob Mulder op 06-41120089

Lees meer

Elearning

E-learning

E-learning is niet hetzelfde als een digitale databank op een eigen server of in een cloud.

Het verruimt de leeromgeving en bij een juiste toepassing verrijkt het de leerervaring. Leren, veranderen en ontwikkelen wordt effectiever.

Interesse? Kijk op www.lerendoen.nl of mail mike@lerendoen.nl

Lees meer

Systeemgericht

Systeemgericht Werken

Steeds meer instellingen hebben belangstelling voor systeemgericht werken.

Soul System heeft hiervoor korte, effectieve trainingen ontwikkeld, gericht op het denken en doen.
Inmiddels hebben we deze trainingen met veel plezier en met het gewenste resultaat al meermaals uitgevoerd.

Doelen zijn onder andere:
de deelnemer wordt zich bewust van de eigen positie in het dynamische veld van gezins-en organisatiesystemen & de deelnemer leert omgaan met dynamieken in deze systemen

Lees meer

Met plezier actief werken aan je team!

PamperpaalMet veel plezier en succes gaan we met groepen in de Ardennen oplossingsgericht en actief aan het werk. Samen met onze Belgische outdoor partner Luc Kleynen helpen we teams en managers om een stap in de juiste richting te zetten.

Ons programma is geschikt voor professionals uit de hulpverlening, de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren het uit in elk seizoen.

Bewustworden van je rol en je leerpunt in een team, ontdekken waar je kracht zit, deze in leren zetten om tot verandering te komen en samen een doel bereiken. Als team een sterke ketting smeden en een tastbaar resultaat neerzetten.

Denken...Doorleven...Doen

De waarden en visie van je organisatie (her)ontdekken en een plek geven in het werk.

Ervaren dat je tot effectief handelen komt, wanneer verstand en gevoel in harmonie zijn én je in verbinding bent met anderen. En dat je er graag méér van zou willen doen!

Meer weten? Referenties? Mail ons op info@soulsystem.nl


Lees meer

Zoek je een baan?


Zoek je vast of tijdelijk werk in de jeugdhulpverlening, in de hulpverlening aan licht-verstandelijk gehandicapte jongeren & (jong)volwassenen (LVG) of in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG)? En ben je MBO, HBO of universitair geschoold?

Wij zijn steeds op zoek naar vakmensen die met passie en plezier werken!
Zie www.uitkomstbureau.nl

 

NIEUWE VACATURE vast werk:

Begeleiders & Persoonlijk Begeleiders gezocht voor Pluryn De Winckelsteegh in Nijmegen

Winckelsteegh zoekt Begeleiders

Lees meer

Kwalitatieve Teamselectie

Voor diverse organisaties binnen de jeugdzorg en de LVG-sector hebben wij met veel plezier de Kwalitatieve TeamSelectie (KTS) uitgevoerd.

Een KTS is een intensieve interactieve dag, waarbij sollicitanten en opdrachtgever in een groep samenkomen. Op het eind van de dag weet de opdrachtgever wie aangenomen zal worden en weten de kandidaten of ze voor de organisatie willen werken.

De KTS is geschikt voor groepsleiders, gedragswetenschappers en managers.

Uit ervaring blijkt dat zowel de kandidaten als de organisaties met plezier terugkijken naar een succesvolle en fantastische KTS. Wij genieten er steeds weer van om intensief te mogen werken met bevlogen kandidaten die hun vak verstaan en met organisaties die met passie en plezier hun organisatie voor het voetlicht weten te brengen.

Informatie over de KTS

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@soulsystem.nl

Lees meer

Persoonlijke effectiviteit

Cursus Persoonlijke Effectiviteit

Soul System biedt de cursus "Van Binnen naar Buiten" aan, die gericht is op het vergroten van persoonlijke effectiviteit. Deze 4-daagse cursus is bedoeld voor teams (non-profit of commercieel) die willen leren om met plezier effectiever te werken met hun klanten / cliënten.

Onderwerpen: Rationele Effectiviteits Training, systeemgericht werken, methodisch handelen en communicatie m.b.t. de werkrelatie, inleiding oplossingsgericht werken.

Naar keuze volgt dan een vooraf afgesproken aantal intervisie-bijeenkomsten met een coach van Soul System, om het geleerde te borgen.

Diverse organisaties hebben met plezier en succes gebruik gemaakt van deze cursus. De reacties van de deelnemers zijn positief: er is een goede mix van theorie en praktijk en van individuele en teamleerdoelen.

Indien gewenst, bieden we deze cursus aan in combinatie met creatieve- en/of outdoor-activiteiten.
Voor meer informatie kunt u mailen naar mike@soulsystem.nl

Lees meer

Waar staan wij voor?

Visie Het inzetten van hulp en ondersteuning hoort met respect en integriteit te gebeuren. Als professional verbinden wij ons met de cliënt en werken we samen naar het gewenste doel. We creëren met de cliënt een context, waarin wij onze gezamenlijke krachten inzetten om een perspectief te ontwikkelen, waarmee de cliënt verder kan. Een organisatie als de onze staat midden in de maatschappij en heeft met allerlei facetten daarvan verbindingen. Wij willen "sociaal kapitaal" zodanig (helpen) inzetten, dat het voor de samenleving een positief effect heeft. Zoals bijvoorbeeld werken aan de kwaliteit van onderlinge relaties, kennis en kunde delen binnen netwerken, het versterken en verbinden van lokale groepen passend binnen het grotere geheel. Samenwerken met professionals die onze visie, missie en werkwijze onderschrijven en ondersteunen, is iets dat we graag doen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is wederzijdse welwillendheid.
Missie Het gaat erom de cliënt niet afhankelijk maken van (onze) hulp, maar ze te leren om zo snel mogelijk zelf actief hun leven vorm geven. Wij willen mensen die hulp vragen in beweging brengen, een duw in de juiste richting geven, in het bewerken en verwerken van ervaringen, in zelfontplooiing, in zelfacceptatie en in het aanleren van ander, doelmatig, gedrag. Wij willen de cliënt leren om de eigen hulpbronnen (helpende kwaliteiten, resources) aan te boren en om proactief te zijn. Wanneer iemand bij ons een therapeutische behandeling of een personal coachingtraject heeft gevolgd, is deze in staat om voortaan meer zelfsturend, zelfverantwoordelijk en zelfbepalend te zijn. Om dat te bewerkstelligen zorgen we ervoor dat de cliënt een andere kijk op zijn leven heeft en geleerd heeft om zelf doelen te bereiken. Ook bij teams en organisaties focussen wij op ontwikkeling, proactiviteit, co-creatie en het gebruiken van eigen hulpbronnen.
Werkwijze De basis van ons werk is het Oplossingsgericht Werken: vanuit een systemische invalshoek kijken we samen met de cliënt wat werkt, wat anders zou moeten en welke hulpbronnen iemand zelf ter beschikking heeft om de gewenste doelen te bereiken. We helpen het denken en voelen zodanig op elkaar af te stemmen, dat iemand effectiever handelt en communiceert. Het leveren van maatwerk is bij ons geen loze, trendy kreet. Wij maken er werk van om onze dienstverlening laagdrempelig te maken en afgestemd op persoonlijke behoefte en doel. Wij werken zo kortdurend mogelijk en willen zo snel mogelijk overbodig zijn. Om dit alles te verwezenlijken hebben wij een diversiteit in aanbod en in professionals waarmee we samenwerken. Het spreekt vanzelf dat wij onze kennis en vaardigheden up-to-date houden. Onze diensten worden betaald naar draagkracht.

Over Ons

De spil van Soul System wordt gevormd door Mike (Michael) Elbers en Rob Mulder. Wij willen sociaal ondernemer zijn. Beiden zijn ervaren therapeut, coach en trainer. Onze affiniteit en ervaring ligt o.a. bij het werken met jongeren, ouders, gezinnen, professionals en grotere systemen, zowel bij non-profitorganisaties (jeugdzorg, onderwijs, verstandelijk gehandicaptenzorg) als bij zakelijke ondernemingen.

Adres

Soul System
Berg en Dalseweg 3
6521JA Nijmegen